Дигитални права

Етичките стандарди во новинарството најмногу се кршат во онлајн-медиумите

8 февруари, 2019 - 12:55 (META)  Скопје Показателите за бројот и видот на претставките упатени до Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) во текот на минатата година покажуваат дека етичките и професионалните стандарди на новинарството најмногу се кршат од онлајн медиумите…

Етичките стандарди во новинарството најмногу се кршат во онлајн-медиумите

8 февруари, 2019 - 12:55 (META)  Скопје Показателите за бројот и видот на претставките упатени до Комисијата за жалби при Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) во текот на минатата година покажуваат дека етичките и професионалните стандарди на новинарството најмногу се кршат од онлајн медиумите…

Видеа