Дигитални права

Почнува расправата за новата стратегија за национална сајбер-безбедност

12 јуни, 2018 - 9:53 (META)  Скопје Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи заеднички изготвиле работна верзија на Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија. Расправата веќе почна по електронски пат, преку давање предлози, препораки и коментари на…

Почнува расправата за новата стратегија за национална сајбер-безбедност

12 јуни, 2018 - 9:53 (META)  Скопје Министерството за информатичко општество и администрација, Министерството за одбрана и Министерството за внатрешни работи заеднички изготвиле работна верзија на Националната стратегија за сајбер безбедност на Република Македонија. Расправата веќе почна по електронски пат, преку давање предлози, препораки и коментари на…

Видеа