Дигитални права

Сите корисници да се запознаат со правните рамки за слободата на изразување на и вон интернет

13 април, 2018 - 7:52 (META)  Скопје Постои голема потреба знаењата за правните рамки кои ја регулираат слободата на изразување онлајн, но и офлајн, да се усвојат од правосудните органи, правниците и генерално сите корисници на интернет на кои тие влијаат беше еден од заклучоците на денешната…

Сите корисници да се запознаат со правните рамки за слободата на изразување на и вон интернет

13 април, 2018 - 7:52 (META)  Скопје Постои голема потреба знаењата за правните рамки кои ја регулираат слободата на изразување онлајн, но и офлајн, да се усвојат од правосудните органи, правниците и генерално сите корисници на интернет на кои тие влијаат беше еден од заклучоците на денешната…

Видеа