Контакт

Сите коментари и забелешки поврзани со написите на Мета.мк, барањата за корекции и појаснувања, како и предлозите за проверка на изјавите на политичарите и ветувањата на политичките партии, можете да ги доставувате преку овој формулар:

   

  „Мета.мк“ е независна новинска агенција – проект на Фондацијата „Метаморфозис“.

  Редакција

  Главен уредник: Бојан Блажевски ([email protected])

  Заменик-уредник: Мери Јордановска ([email protected])

  Новинари:

  Сашо Спасоски ([email protected])

  Антонија Поповска ([email protected])

  Горан Ризаов ([email protected])

  Гоше Николов ([email protected])

   

  Надворешни соработници/автори:

  Илинка Иљоска

  Сања Наумоска

  Веб-администратор: Трајче Панов ([email protected])

  Снимател, монтажер: Стефан Младеновски ([email protected])

  Преведувач (англиски јазик): Абакус

  Мета.мк го одржува професионалниот интегритет на членовите од тимот кои работат во новинската агенција, за што можете да се информирате преку документот со наслов Политика на интегритет усвоен од Управниот одбор на Фондацијата „Метаморфозис“, кој се спроведува и на ниво на целата организација.

  Новинската агенција Мета.мк во својата работа се води и во целост го почитува и спроведува Кодексот на новинарите на Македонија.

  Мета.мк е регистрирана во Регистарот на професионални он-лајн медиуми на Советот за етика во медиумите (СЕММ) и Здружението на новинари на Македонија.

  Адреса на издавачот:

  Фондација Метаморфозис, новинска агенција „Мета.мк“

  Адреса: ул. Франклин Рузвелт бр.19, кат 2, 1000 Скопје

  Е-пошта: [email protected]

  Телефон: +389 2 3109 883

  Личната карта на Фондацијата Метаморфозис со основните податоци може да се најде овде.

  Повеќе информации за организацијата можат да се најдат на организацискиот веб сајт овде.

  Годишните извештаи на организацијата можат да се најдат овде.

  Tимот на организацијата можете да го запознаете овде.

  Нејзиниот статут може да се најде овде.

  Главните донатори, пак, можат да се видат овде.