Импресум

Главен уредник – Зоран Андоновски

Редакција:

Силвана Жежова

Сашо Спасоски

Бојан Блажевски

Маја Томиќ

Бјанка Станковиќ

Надворешни соработници: 

Владимир Николоски

Игор К. Илиевски

Југослава Дуковска

Антонија Поповска

Сања Наумовска