Импресум

Редакција:

Главен уредник – Горан Ризаов

Заменик главен уредник – Бојан Блажевски

Новинари:

Силвана Жежова

Сашо Спасоски

Маја Томиќ

Надворешни соработници: 

Владимир Николоски

Игор К. Илиевски

Антонија Поповска

Сања Наумовска

Христина Младеновска

Гоше Николов