Владата најавува реформи во државните загубари, кои преку јавно-приватно партнерство или приватизација би го надминале проблемот со натрупување на загуби во нивното работење. Владата на вчерашната седница го утврди новиот текст на Законот за изменување на Законот за поштенските услуги, којшто, согласно член 137 од Деловникот на Собранието на Република Северна Македонија ќе биде доставен на усвојување на пратениците.

„Владата ги задолжи заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економските ресори и инвестиции, министерот за економија и директорот на Национални пошти да иницираат поодготовка на физибилити студија за можностите за отпочнување на постапка за преземање на компанијата со јавно-приватно партнерство или со приватизација за да продолжи процесот на либерализација на поштенските услуги во земјата согласно регулативата на ЕУ“, се наведува во владиното соопштение.

Премиерот Зоран Заев денеска во одговор на новинарско прашање изјави дека Национални пошти не се единствени за кои се бара приватен партнер, туку и за неколку други јавни претпријатија во државна сопственост.

„Многу институции самите се за јавно-приватно партнерство, бидејќи не можат да се борат со отворените пазари. Такви примери има многу во Словенија, Австрија, Полска, Германија итн. Тоа е потребно за да имаме квалитетен поштенски сообраќај. Истото може да се случи со ТЕЦ Неготино, Македонски Железници, Еврокомпозит, Колска Велес. Тоа ќе биде една од преокупациите на Владата во следниот период“, изјави премиерот Заев.

Дел од овие компании, како што се Колска од Велес или Еврокомпозит од Прилеп имаат огромни проблеми со пронаоѓање на зделки за непречено работење, додека вработените често штрајкуваат за решавање на проблемите во овие загубари. ТЕЦ „Неготино“ пак има проблем со фактот што за да произведува електрична енергија во моментов го користи мазутот, односно потребни се инвестиции за промена на погонското гориво во овој енергетски капацитет.

Од друга страна, италијанската консултантска куќа „Pricewaterhouse Coopers Advisory S.r.l“ веќе ја изработи Студијата за бизнис сегментација на Железници на РСМ – Транспорт, во која се понудени моделите за идно преструктурирање на државното железничко транспортно претпријатие во земјава. Владата ќе треба да избере кој модел за реформи ќе го избере.

Од земјите во соседството, Грција е единствена што целосно ја приватизираше својата железничка компанија „ОСЕ“, додека другите земји се одлучија за поделба на државната железница на посебни фирми за патнички и за товарен железнички сообраќај и за влез на приватен капитал во товарниот транспорт.