Италијанската консултантска куќа „Pricewaterhouse Coopers Advisory S.r.l“ ја изработи Студијата за бизнис сегментација на Железници на РСМ – Транспорт, во која се понудени моделите за идно преструктурирање на државното железничко транспортно претпријатие во земјава, потврдија за „Мета.мк“ од Министерството за транспорт и врски.

Консултантите изработиле неколку сценарија за преструктурирање на Железница – Транспорт, но засега нема одлука за понатамошните чекори.

– До овој момент, Министерството за транспорт и врски ја информира Владата на Република Северна Македонија за изготвената анализа – информираат од ова министерство.

Конкретните сценарија за преструктурирање на ова претпријатие не ги откриваат од Министерството за транспорт и врски, но искуствата од соседните земји кои се понапред од нас со либерализацијата на железничкиот транспорт се познати. Примерот на Грција нуди приватизација на државната железница и влез на дополнителни приватни компании што ќе сообраќаат по пругите.

За разлика од нашиот јужен сосед, Бугарија, Србија, Хрватска и Романија извршија сегментација на државната железница на посебни претпријатија за товарен и патнички железнички сообраќај, при што го укинаа монополот што го има државата во транспортот на стоки по пругите, преку влез на дополнителни приватни оператори. Во Црна Гора беше поделено железничкото претпријатие на две посебни компании за товарен и патнички превоз, но засега не е дозволен влез на приватни оператори што ќе сообраќаат на нивната железничка инфраструктура.

Од сите земји по кои минува паневропскиот Коридор 10, Македонија остана единствена во која не е создаден либерализиран железнички пазар и конкуренција меѓу неколку превозници кај транспортот на стоки со возови. Како резултат на ова, економските субјекти се жалат на високите тарифи за превозот на стока со возовите, обемот на превезена стока во товарниот железнички сообраќај е мал, додека јавното претпријатие за железничка инфраструктура трпи загуби поради неискористениот максимален капацитет на пругите за проток на возови.

Железници на РСМ – Транспорт подолг период наназад е најголемиот државен должник, кој според податоците на Министерството за финансии, до крајот на минатата година акумулирало долгови од речиси 54 милиони евра.