Во 2016 година во вкупно 14 кина во земјава се прикажани 985 филмови, со вкупно 16.295 кино-проекции, што е за 9,7 отсто повеќе од 2015 година, говорат податоците од Државниот завод за статистика.

Во изминатата година, бројот на посетители во македонските кина изнесувал 441.017 лица.