Прогнозите за цената на нафтата, односот меѓу доларот и еврото во 2019 година можe да влијаат врз проекциите во деловниот сектор во Македонија.

Во најновиот извештај за макроекономските показатели, Народната банка соопшти дека во најновите оцени за цената на нафтата за 2019 година е извршена надолна ревизија во однос на октомври. Во услови на очекувања за помала светска побарувачка и повисоко ниво на залихи, сега се очекува значителен пад на цената, наместо пораст, во 2019 година. За 2020 година ревизиите кај овој енергент се во нагорна насока.

Со оглед на тоа што цената на бензините во земјава се формира по формула во која битна улога има цената на нафтата на берзите, може да се очекува дека годинава ќе има намалување на цените на нафтените деривати, ако се остварат прогнозите на НБРМ.

Оттаму очекуваат и дека странската ефективна инфлација ќе изнесува 1,9 отсто во 2019 година и 2 отсто во 2020 година. Нагорната ревизија во најголема мера се должи на оценките за повисока увезена инфлација од Бугарија за целиот период на проекции.

Девизниот курс евро/долар за 2019 година е нагорно ревидиран, при што се очекува помала депрецијација (намалување на вредноста) на доларот во 2018 година и мала апрецијација (зголемување на вредноста) во 2019 година.

„Нагорната ревизија во најголема мера е резултат на пониската инфлација и очекувањата за понизок раст во еврозоната и пазарните очекувања за започнување на процесот на нормализација на монетарната политика на ЕЦБ подоцна од најавите. Од друга страна, за 2020 година е извршена минимална надолна ревизија (поголема депрецијација на САД-доларот)“, се вели во извештајот на НБРМ.