Во периодот од 29 април до 15 мај до Хелсиншкиот комитет за човекови права пристигнале 12 пријави за прекршување на работнички права, кои опфаќаат исто толку работници, со што значително се намалил бројот на пријави за најгруби прекршувања на работничките права.

„Бројот на пријави за противзаконски откази, принудни спогодбени раскинувања на договорите за вработување и неисплатени или намалени плати е намален во однос на сите три претходни периоди“ информираат од Хелсиншки комитет.

Четири пријави има за противзаконски откази, а три за принудно и спогодбено раскинување на договорот за вработување. По две пријави има за несплатени или намалени плати и информации за мерките на Владата. Регистрирана е една пријава по однос на други прекршувања и една за прекршување на мерките на Владата.

Извештајот за овој период покажува дека правата повеќе им се прекршени на работничките, и тоа во 66,6 отсто од случаите, наспроти 33,3 отсто кај работниците.

Априлскиот месечен извештај за човековите права во Република Северна Македонија на Хелсиншкиот комитет за човекови права покажува дека работничките и работниците се една од најзагрозените категории при справувањето со корона вирусот.