Индексот на цените на угостителските услуги во септември во споредба со август 2015 година, е зголемен за 0,1 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите храна и ноќевања за 0,1 отсто.

Индексот на цените на угостителските услуги во септември 2015 година, во однос на истиот месец од претходната година, е зголемен за 0,8 отсто.

Кумулативниот индекс на цените на угостителските услуги за периодот јануари-септември 2015 година, во
однос на истиот период од минатата година, е зголемен за 0,4 отсто, додека во однос на декември 2014 година е зголемен за 0,4 отсто.