Од комбинатот информираат дека во соработка со новиот партнер Филип Морис, обезбеден е пласман на суровиот тутун
Од комбинатот информираат дека во соработка со новиот партнер Филип Морис, обезбеден е пласман на суровиот тутун

Тутунскиот комбинат од Прилеп за оваа година планира да бидат откупени три милиони килограми суров тутун, за што им гарантира сигурна исплата на тутунопроизводителите што имаат договори со прилепскиот комбинат.

Од комбинатот информираат дека во соработка со новиот партнер „Филип Морис“, обезбеден е пласман на суровиот тутун што годинава ќе биде откупен.