За десет проценти се намалени платите на претседателот на земјата, на назначените лица во службите на претседателот и во службите на парламентот, како и на пратениците.

Административната комисија во српскиот парламент денеска донесе одлука за намалување за десет отсто на платата на претседателот на земјата, на назначените лица во службите на претседателот и во службите на парламентот, како и на пратениците.

Одлуката е во согласност со Законот усвоен на 26 октомври од српскиот парламент, за намалување за десет проценти на платите во државниот сектор и на пензиите поголеми од 25.000 динари.