Новините треба да се најдат во измената на Законот за здравствена заштита

Специјализантите пред камери ќе го полагаат теоретскиот дел од колоквиумот. Полагањето ќе се емитува директно преку веб-страницата на Министерството за здравство. Ова идеја на министерот Никола Тодоров треба се најде во Законот за здравствена заштита. Според Тодоров, снимањето на испитот и неговото директно емитување е важно за сите специјализанти да имаат иста позиција.

– За да не може да има врски, народски да ви кажам, да не може да му се помогне на овој или на оној, без разлика дали тој е блисок на некој професор, доктор, министер, на некој политичар. На овој начин сите ќе  имаат еднаква позиција во системот – рече Никола Тодоров, министер за здравство.

Измените на законот предвидуваат и воведување клиничка патека за пациентите со малигни заболувања, со која ваквите пациенти ќе добиваат приоритетен статус во давањето здравствени услуги. За нив ќе биде определено максимално време на чекање. Ќе биде воведен и систем за мерење на работата на директорите на здравствените установи, кој ќе покажува колку тие постигнале во однос на планираното.