Во Скопје официјално е формирано здружение на еднородителски семејни заедници „Една може!“, кое ќе бори за остварување севкупна општествена грижа и третман на самохраните мајки и остварување на нивните економски, социјални, хуманитарни, здравствени, образовни и културни права.

Здружението „Една може!“, како што стои во соопштението, е доброволно, непрофитно, невладино и непартиско здружение на граѓанки.

„Ние, самохраните мајкишта имаме право да се слушне нашиот глас и сакаме да споделиме со светот како се фаќаме во костец со секојдневието, сакаме да раскажеме како ни е, како живееме, со што се соочуваме, да детектираме каде ни се клучните проблеми и да се соочуваме со истите, да прилагодуваме и да менуваме потреби, законски рамки, културни недостатоци, предрасуди, догми, заедно со институциите и со општествово и, секако, со друштвенава заедница. Сите луѓе имаат право да ги кажат своите вистини и сосема легитимно е да сакаат да бидат ислушани. Важна е сечија вистина! Секоја има право да се изрази како му одговара најмногу и со тоа покажуваме дека и наспроти сите неприлики, подготвени сме да застануваме една зад друга, да се поддржуваме, да учиме, да грешиме, да еволуираме, да се бориме. Една може!“, стои во соопштението и се наведува дека ќе се борат за секој поединец.