Во услови на неповолни домашни случувања, македонскиот финансиски систем ја задржа својата стабилност. Ова бил заклучокот на денешната редовна средба во Народната банка меѓу високите претставници од институциите што се надлежни за регулирање и за надзор на одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија, информираат од кабинетот на гувернерот на Народната банка, Димитар Богов.

На средбата учестувале претставници на Министерството за финансии, Агенцијата за супервизија на осигурувањето, Агенцијата за супервизија на капитално финансираното пензиско осигурување, Комисијата за хартии од вредност и на Народната банка на Република Македонија.

„На состанокот се разговараше за движењата и за ризиците со кои се соочуваат одделните сегменти од финансискиот систем на Република Македонија и соодветните супервизорски институции, како и за потребата од преземање, поединечни или координирани, идни мерки и активности. Притоа, се заклучи дека и во услови на неповолни домашни случувања, македонскиот финансиски систем ја задржа својата стабилност. Беше разговарано и за напредокот во унапредувањето на регулативата и на стандардите за работење на финансиските институции, во согласност со меѓународните практики и со директивите на Европската Унија“, стои во соопштението од кабинетот на Богов.