Агенцијата за храна и ветеринарство открила присуство на кримска-конго хеморагична треска и кју-треска во крвта на овците во бачилото од гостиварското село Симница.

Како што се наведува во соопштението од АХВ, станува збор за болести кои ги пренесуваат инсекти, крлежи, комарци и глодари и од кои може да заболат и животните и луѓето.

Од АХВ наведуваат дека сè уште не се добиени резултатите од лабораториските испитувања на земените мостри од млекото, сирењето и од водата од бачилото и наведува дека остануваат на сила изречените мерки.

„Остануваат на сила мерките што пред неколку дена ги изрекоа официјалните ветеринари – забрана за движење на стадото од бачилото, обврска за задолжително пријавување на евентуално заболени или угинати животни до надлежното ветеринарно друштво, а извршена е и темелна дезинфекција и дератизација во одгледувалиштата“, се вели во соопштеноето.

Кримска-конго хеморагична треска е вирусна болест чиј резервоар и преносител од дивите на домашните животни и на луѓето се крлежите. Вообичаено, заболените животни не се разболуваат и кај нив нема клиничка манифестација на болеста. Вирусот на кримска-конго хеморагичната треска кај луѓето се пренесува со каснување од крлежи, или преку контакт со добиток кој ја носи болеста, при третман на болни животни, колење или јадење месо или производи од болни животни. Кај луѓето болеста се манифестира со треска, болки во мускулите, главоболка, повраќање, дијареа и крвавење на кожата.

Кју-треска е болест од која, исто така, може да заболат и луѓето и животните. Болеста се шири преку контакт со млеко, урина и измет од заболените животни (овци, кози, говеда), а причинителот на оваа болест во почвата може да живее подолг временски период.

Луѓето може да се заразат преку вдишување на причинителот или со консумирање на заразено непревриено млеко. Кај луѓето оваа болест предизвикува треска, проблеми со дишењето и со црниот дроб.