Службата за итна помош за два милиони жители на Македонија функционира со 290 тимови, според одлука на Владата. Хрватска пак, со четири милиони жители има 914 тимови, што е над три пати повеќе, пишува Порталб.мк.

За илустрација за тоа во какви услови работат екипите за Итна помош во Македонија, порталот прави споредба со Хрватска, земја на Балканот, која како и Македонија беше дел од Југославија, но сега е дел од ЕУ.

Македонија се разликува од Хрватска и според системот на функционирање на Итната медицинска помош – таа таму е раководена од Институтот за итна помош, додека во Македонија службата функционира и се управува од Домовите за јавно здравје.

Хрватска се разликува и според бројот и според различните видови тимови. Тамошната Итна помош има 709 тимови Т1 кои вклучуваат: специјалист за Итна помош, една медицинска сестра или медицински техничар и возач, и 205 тимови Т2 кои вклучуваат: една медицинска сестра или медицински техничар и возач, или пак лекар и техничар.

Во Македонија постои само еден вид тим – лекар, медицинска сестра и возач.

Иако Македонија има трипати помалку тимови од Хрватска, нашата Итна помош има повеќе повици.

Според статистиките изнесени во емисијата „360 степени“, во периодот 1-10 октомври 2018 година имало 903 интервенции само на територијата на Скопје, така што испаѓа дека само во Скопје за еден месец има 2.709 интервенции, додека во Хрватска има 2.213  интервенции месечно на државно ниво.

Бидејќи Хрватска има територија од 56.594 квадратни километри, произлегува дека на секои 61 км² има по еден тим на Итна помош, а пак Македонија, со површина од 25.713 км², има по еден тим во секои 88 км².

Инаку, промената на функционирањето на системот на Итна медицинска помош во Хрватска беше направена во 2009 година, како дел од пакетот на реформите на здравствената заштита иницирани од Владата на Хрватска. Целта на реформите беше службата за Итна помош да ја покрива целата територија на Хрватска.