Функцијата генерален директор на „Пивара Скопје“ од денеска ќе ја извршува Јован Радосављевиќ. Тој на оваа функција доаѓа по Александар Ружевиќ, кој е унапреден на позицијата генерален директор на „Кока-кола ХБЦ“ за Србија и за Црна Гора.

– Ќе настојувам „Пивара Скопје“ да го продолжи трендот на пораст, фокусирајќи се на градењето доверба со купувачите, зголемувајќи ја љубовта на потрошувачите кон нашите брендови и обезбедувајќи понатамошен одржлив развој и вложувања во заедницата – истакна Јован Радосављевиќ, во својата прва изјава по стапувањето на функцијата генерален директор на „Пивара Скопје“.

Тој на оваа позиција доаѓа од местото комерцијален директор на „Кока-кола ХБЦ“ во Романија, каде во изминатите три години, благодарение на неговото стратешко лидерство и конзистентен пристап во претворање на пазарните можности во позитивни резултати, компанијата оствари двоцифрен пораст на продажба на портфолиото.