Семејно насилство (видео)

Во нејзиното ново видео Кика Авеиро зборува за податоците од најновото истражување за семејно насилство. “Двојната виктимизација е дополнителен плус проблем кое се јавува во нашето општество“ – вели таа.

Погледнете го видеото: