Се зголемува финансиската дисциплина на граѓаните и на правните лица, покажала анализата на нотарската комора.

Извршните предмети што ги работат нотарите во последните четири години бележат тенденција на намалување. Во 2014 година се примени 40.000 предмети помалку, во споредба со 2013 година.