Агенцијата за вработување денеска ги почна обуките за претприемништво кои се дел од програмата за самовработување, како дел од Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година.

Обуките за претприемништво ќе се одвиваат од денеска во шест центри за вработување, односно во Скопје, Тетово, Велес, Гостивар, Прилеп и Кочани. Селектираните кандидати ќе ги посетуваат обуките во групи во времетрање од четири дена се до 5 јули годинава.

Во програмата се вклучени 1.518 учесници, кои треба да развијат  индивидуални капацитети за претприемништво и да отпочнат сопствен бизнис. Најдобро рангираните кандидати ќе се вклучат во следниот чекор, поддршка за подготовка на бизнис план и со тоа ќе бидат чекор поблиску до остварување на нивната посакувана идеја за сопствен бизнис.

Финансиската поддршка која ќе ја добијат лицата за отворање на сопствен бизнис е од 246.000 до 307.500 денари или до 615.000 денари доколку се основа субјект од два содружника.