Од изминатиот викенд, граѓаните мораат задолжително да носат зимска опрема во својот автомобил и  да имаат зимски гуми, во спротивно можат да заработат казна од 15 евра. Уште оваа сезона грѓаните ќе можат да се извлечат само со 15 евра глоба за неносење зимска опрема, затоа што со усвојувањето на новиот Закон за безбедност  на сообраќајот и патиштата ова сума е два пати поголема

Казнувањето во претстојната зимска сезона ќе биде согласно претстојниот правилник за зимска опрема во автомобилите, но со новиот Закон за безбедност во сообраќајот и патиштата, чија подготовка е во тек, казните ќе се зголемат за 30 евра, односно секој што ќе биде затечен дека не носи зимска опрема ќе мора да плати 45 евра голба.

Со новиот закон кој е во тек, предвидено е да се плаќа 50 евра за неносење појас за совозач, 100 евра за кал на гумите, 250 евра казна за родителот чие дете под десет години вози велосипед, исто толку и за непревезување на повредено лица, 30 евра за возење ролерки на коловоз, 35 евра за превезување животни без заштитни кутии и 500 евра за надминување на дозволената брзина за 50 километри во населено место и 70 километри на отворен пат. Износот на овие глоби не е европски, затоа што Директивата за унифицирање на законодавството со ЕУ, глобите не мора да бидат унифицирани. Во предлог-законот стои дека целта на овој закон е да се вовоедат нови решенија.

„Предлогот на новиот Закон за безбедност на сообраќајот на патиштата има за цел да воведе нови решенија со кои ќе се зајакне безбедноста на сите учесници во сообраќајот и истовремено да се предвидат високи стандарди за лична одговорност на секој учесник во сообраќајот“, образложено е известувањето за започнување на процедурата за законот .