Софтверот „Е-Инспектор“ ќе ја елиминира субјективноста при инспекциските надзори и контроли

Фото: Влада на Република Северна Македонија

Започнува реализацијата на системот „Е-инспектор“, изјави на денешната прес-конференција заменик-претседателот на Владата задолжен за борба против корупцијата и криминалот, одржлив развој и човечки ресурси, Љупчо Николовски.

Николовски посочи дека за ова дигитализирано и силно оружје во борбата против корупцијата веќе се обезбедени лаптопи, неопходни за дигитално спроведување на надзорите и контролите за трите клучни инспекторати – Државниот пазарен инспекторат, Државниот трудов инспекторат и за Државниот управен инспекторат.

„Со овој систем значително се елиминира човечкиот фактор и субјективниот пристап при инспекциските надзори и контроли. Целокупниот процес од распределба на надзорите и контролите, генерирање на записници, до крај до издавање на решенија, ќе биде електронски, со што човечкиот фактор е целосно изземен. Инспекторот не може сам по свое лично убедување да одлучува во кој објект ќе изврши надзор или контрола. Одлуката ќе ја генерира софтверот, кој врз основа на базата на податоци, автоматски ќе ги определува субјектите, фирмите на високо, средно и нискоризични, и автоматски ќе планира надзори кај високо ризичните субјекти“, рече вицепремиерот Николовски.

Директорката на Инспекцискиот совет, Магдалена Филиповска – Грашкоска, појасни дека овој софтвер за почеток ќе го користат 3-те инспекциски служби кои имаат најголем број на субјекти на надзор и од приватниот, но и од јавниот сектор, а тоа се пазарната, трудовата и управната инспекција.

Таа нагласи дека вонредните надзори кои ќе се вршат од страна на овие три инспекциски служби ќе бидат водени преку системот „Е-инспектор“ до крајот на годинава, а од јануари 2022 година инспекторите ќе отпочнат да ги водат и редовните надзори.

„На овој начин, во иднина, со полнење на базата на податоци со информации за субјектите на надзор добиени од претходните надзори, во смисла дали и кои законски обврски ги исполниле или не ги исполниле, системот ќе биде во можност да ги класифицира субјектите на надзор на високо, средно и нискоризични субјекти и во зависност од степенот на ризик соодветно автоматски ќе се планираат надзорите“, изјави директорката Филиповска-Грашкоска.

Во 2022 година ќе се отпочне со доразвивање на софтверот со цел да се овозможи пристап и на уште 13 државни инспекторати, а за 2023 година се планира пристап и за сите преостанати инспекциски служби.