Собранието на денешната седница со 58 гласа „за“, еден „воздржан“ и нути еден „против“ го усвои Законот за амнестија.

Со Законот околу 670 лица ќе бидат целосно ослободени од издржување на затворска казна, додека на 3.097 ќе им биде намалена казната за 30 отсто.

На овој начин, според Владата, која е предлагач на Законот, ќе се заштедат буџетски средства кои би се искористиле за подобрување на условите во казнено поправните домови.

Според предложениот текст, амнестија не е предвидена за осудените за убиство, за кривични дела против изборите и гласањето, за силување, педофилија, посредување во вршење проституција, потоа за кривични дела против државата, за злосторничко здружување, како и за кривичните дела против човечноста и меѓународното право.

Законот ќе ги опфати и осудените лица кои до денот на влегувањето во сила законот не почнале со издржување на затворската казна, а имаат конечна и правосилна пресуда.