Министерства, агенции, здравствени установи, државни претпријатија и други буџетари очекуваат понуди по распишаните огласи за јавни набавки и на 31 декември, последниот ден од годината.

Забележително е дека станува збор за јавни набавки за кои огласите се распишани во последните десетина дена од декември, а за краен рок за доставување на понудите е определен последниот ден од 2018 година.

Така, неколку часа пред дочекот на Новата година во Министерство за одбрана – сектор за логистика очекуваат да пристигнат понудите по распишаниот тендер за набавка на софтвер за дигитална форензика. Огласот за набавката бил распишан на 24.12.2018, а за краен рок е определен 31.12.2018 во 10.30 часот.

Во Агенцијата за администрација на на 31.12.2018 година во 10 часот ќе ги очекуваат понудите по огласот за набавка на одржување на системот за снимање на полагањето и емитувањето во живо, кој бил распишан на 26.12.2018.

Секретаријат за спроведување на Рамковниот договор понудите за набавка на услуга перење, полирање и хемиско чистење на возила по огласот распишан на 24.12.2018 ќе ги очекуваат на 31.12.2018 во 11.00 часот.

АД Електрани на Македонија – Скопје очекува понуди по огласот за набавка на електричен алат на 31.12.2018 во 09 часот, а по оглас кој бил распишан на 26 декември.

Јавната здравствена установа Универзитетска клиника за дигестивна хиругија на 25 декември распишала оглас за набавка на услуга – изработка дизајн, лого, хостирање и одржување на веб-платформата за потребите на Клиника за дигестивна хирургија Скопје, а понудите ќе ги очекува на 31 декември во 10.30 часот.

ЈП Водовод и канализација – Скопје по огласот за одржување на клима уреди со вградување на резервни делови распишан на 20.12.2018 понудите ќе ги очекува на 31.12.2018 во 09 часот.

Општина Карпош, пак, распишала оглас за осигурување на имот и опрема за потребите на општината на 20.12.2018, а понудите ќе ги очекува на 31.12.2018 во 09 часот.