Инфлацијата на крајот на 2023 година заокружена на 9,4 отсто

За една година најголем пораст на индексите на трошоците за живот е забележан кај мебелот, покуќнината и одржувањето на домаќинствата, рестораните и хотелите, како и храната и безалкохолните пијалоци

Фото: Tara Clark on Unsplash

Инфлацијата, односно индексот на трошоците на живот во Македонија во 2023 година, во однос на 2022 година, забележала пораст од 9,4 отсто, додека индексот на цените на мало изнесувал 7 отсто, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика.

За период од една година, пораст на индексите на трошоците за живот е забележан во групите: Мебел, покуќнина и одржување на домаќинствата за 13,6 отсто, Ресторани и хотели за 12,7 отсто, Храна и безалкохолни пијалаци за 11,7 отсто, Разновидни стоки и услуги за 11,6 отсто, Домување, вода, електрика, гас и други горива за 10,4 отсто, Алкохолни пијалаци, тутун и наркотици за 8 отсто, Рекреација и култура за 6,7 отсто, Здравје за 4,6 отсто, Облека и обувки за 4,4 отсто, Образование за 2,9 отсто, Комуникации за 1,1 отсто и Транспорт за 0,5 отсто.

Пораст на индексите е забележан во сите групи: Индустриско прехранбени производи за 12,5 отсто, Пијалоци за 9,7 отсто, Земјоделски производи за 8,5 отсто, Услуги за 6 отсто и Индустриско-непрехранбени производи и тутун за 5,3 отсто.

Индексот на трошоците на животот во декември 2023 година, во споредба со декември 2022 година, забележал пораст од 3,6 отсто, а индексот на цените на мало забележал пораст од 3,7 отсто.

Индексот на трошоците на животот во декември 2023 година, во однос на претходниот месец пораснал за 0,2 отсто, а индексот на цените на мало се зголемени за 1 процентен поен.

Зголемувањето на индексот на трошоците на животот во декември 2023 година, во споредба со претходниот месец, е резултат на повисоките индекси на виното за 1,3 отсто, прехранбените производи неспоменати на друго место за 0,7 отсто, пивото за 0,6 отсто, свежиот и разладениот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови за 0,3 отсто, месото, шеќерот, џемот, медот, чоколадата и кондиторските производи за 0,2 отсто.

Намалувањето на индексот на трошоците на животот во декември 2023 година, во споредба со претходниот месец, е резултат на пониските индекси на свежото и разладеното овошје за 4,9 отсто и рибата и морските плодови за 0,6 отсто.

Исто така, намалување на индексите на трошоците на животот е забележано и кај течните горива за домаќинствата за 6 отсто, услугите за сместување за 5,5 отсто, парамедицинските услуги за 4,7 отсто и горивата и мазивата за сопствените превозни средства за 3,7 отсто.