Државата ќе се задолжи со 93,2 милиони евра на денешната аукција на државни хартии од вредност.

На аукција на државни записи на шест и на 12 месеци се бараат вкупно 90 милиони евра, а другите се преку 10-годишни државни обврзници.

Следната аукција е закажана за следната недела.