Зголемување на цените на становите има во второто тримесечје од годинава кога се разгоре кризата од корона вирусот, а забележително е дека цените растат иако понудата на станови ја надминува побарувачката.

Според податоците на Народната банка, во вториот квартал на 2020 година, цените на становите во Скопје бележат годишен раст од 1,4 отсто, што претставува мало забавување во споредба со претходниот квартал.

„Од аспект на понудата во вториот квартал од 2020 година, вредноста на изградените станбени згради забележа раст, а кај издадените одобренија за изградба на станбени згради се забележува намалување на вредноста. Од аспект на побарувачката, и во вториот квартал на 2020 година таа беше поддржана од натамошниот двоцифрен раст на станбените кредити“, се вели во извештајот на Народната банка.

Истовремено,  статистиката на Агенцијата за катастар на недвижности покажува дека заклучно со јуни, на целата територија на државата има 6.436 станови кои се изградени, а сè уште не се продадени и се нудат на пазарот на недвижности.

„Исто така, во Агенцијата за катастар на недвижности се издадени 12.902 листови за предбележување на градба што укажува дека овие објекти се во фаза на градба и наскоро ќе се најдат на пазарот на недвижности. Може да се констатира дека бројот на новоградби моментално ја задоволува побарувачката на нови станови“, се вели во извештајот.

Инаку, податоците на Катастарот откриваат и значителни разлики на просечните цени на станбениот квадрат во зависност од тоа во кој град се наоѓаа становите. Тие се движат од 28.255 денари во Куманово до 62.778 денари во Центар. Математиката покажува дека со пари за еден стан во Центар, може да се купат два стана во Куманово и Струмица.