Nga nisma civile për shpëtimin e gjelbërimit në lagjen Karposh 4 thonë se nëse kryetari i Karposhit, Stevço Jakimovski e mbështet në të vërtetë, siç deklaroi në përgjigjen e peticionit të tyre, atëherë këtë duhet ta dëshmoj në vepër.

“Presioni duhet të vazhdoj. Stevçe na mbështet, por këtë duhet ta dëshmoj me vepër. Demantojmë se nisma është e motivuar politikisht. E kundërta, ne jemi kundër çfarëdo politike kur bëhet fjalë për të drejtat tona civile. Nëse Jakimovski na mbështet, le të vijë të na mbështet, këtë mund ta dëshmoj në disa mënyra si p.sh ta ndaloj procedurën për miratimin e planit të detajuar urbanistik për debat dhe anketë të sërishme. Këtë mund ta bëjë. Nëse dëshiron të ndihmoj mund të vijë të firmos në njësinë rajonale të KSHZ çdo ditë prej 8.30 deri 16.30 deri më 30 shtator. Dhe në fund, nëse i respekton 2450 nënshkrimet, është i obliguar ta respektoj ligjin dhe të thirr mbledhje qytetare” thonë banorët e Karposhit.

Jakimovski dy ditë para skadimit të afatit publikoi marrëveshjen e peticionit me 2425 nënshkrime, që banorët e Karposh 4 i dorëzuan deri në Komunë me kërkesë për organizim të debatit publik kundër zbatimit të planit të detajuar urbanistik, duke e emëruar si të motivuar politikisht.