“Takim interesant” ishte komenti i shkurtër i ndërmjetësit në bisedimet e partive nënshkruese të Marrëveshjes së Przhinos, Piter van Hojt, për bisedimet e sotme për gjendjen e mediumeve.

Në fillim të takimit, prezantim personal për gjendjet në servisin anglez mediatike BBC kishte eksperti britanik për mediume, Riçard Bejli.

Në takim ishin prezent edhe përfaqësues të SHGM-së dhe AMG. Kryetari i SHGM-së, Naser Selmani deklaroi se SHGM ka dalë me pesë qëndrime që të ketë zgjidhje për gjendjen kaotike në hapësirën mediatike.

“Që të fillojmë të diskutojmë në këtë temë, së pari duhet që dorëheqje të jep zëvendës- kryeministri Vlladimir Peshevski. Më pas duhet të ndërpriten paditë e politikanëve ndaj gazetarëve sepse funksionarët i kanë demantin dhe përmirësimin si mundësi. Propozuam ndryshimin e udhëheqësisë programore të servisit publik dhe kërkuam ndërpritje urgjente të reklamimit komercial politik nëpër televizionet private. Pa këtë s’mund të diskutojmë për ndryshim në sferën e mediumeve” tha Selmani.

Ivona Talevska nga AMG theksoi se edhe kjo shoqatë ka pasur disa kërkesa në takimin e grupeve të punës.

“Gjënë e parë që kërkuam ishte që të rriten gjobat për ofendim dhe shpifje ndaj gazetarëve. Më pas, duhet të ndryshohet financimi i servisit publik e gjithashtu është e rëndësishme që edhe çështja e portaleve të përfshihet në ligjet ekzistuese” deklaroi Talevska.