ТЕ-ТО Исток | Фото: Мета.мк

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (РКЕ) ги одобри измените со кои се дополнуваат мрежните правила за дистрибуција на топлина со кои се предвидува зголемување на температурните граници при прекин на работа на топланите, информираат од таму.

Измените следувале „со цел да се зголеми комфорот на потрошувачите приклучени на системот за централно греење кои во услови на пандемија се приморани подолго време да престојуваат во своите домови.“

„Со измените кои ги одобривме практично се задолжува БЕГ во услови кога надворешната температура преку ден стигнува до 16 степени целзиусови да има испорака на топлинска енергија во домовите. Ги повикувам компаниите за зголемена општествена одговорност во состојба на пандемија. Воедно ги информирам потрошувачите дека се разгледува можноста за прекршочна постапка поради непочитување на одредби од Законот за енергетика и обврските дефинирани со лиценцата за вршење на енергетската дејност,“ изјави Марко Бислимоски, претседател на Регулаторна комисија за енергетика и водни услуги.

Потрошувачите кои се незадоволни од услугата од дистрибутерите на топлинската енергија може да поднесат приговор до РКЕ.

Според досегашните правила, доколку е времето сончево и мирно, а надворешната температура според локалното мерење во топланите Исток и Запад во 8.30 часот порасне над 10 степени целзиусови, работата на котлите веднаш се прекинува, а циркулационите пумпи продолжуваат да работат уште 120 минути.

Исто така, доколку времето е сончево и мирно, а надворешната температура достигне вредност поголема од 11 степени целзиусови, во периодот меѓу 9 и 14 часот, се прекинува работата на котлите, а пумпите продолжуваат уште 120 минути.