ЈСП-Скопје информира дека од денеска, среда (10.03.2021 година) јавниот превоз ќе сообраќа до 22 часот. Режимот на јавниот превоз е согласно одлуката на Владата на РСМ за забрана на движење на населението во период од 22 до 5 часот, почнувајќи од денеска до 22 март.

Од Јавното сообраќајно претпријатие ги потсетуваат корисниците на јавниот превоз, дека и натаму не важи бесплатниот превоз за возрасни лица (жени со 62 год, мажи со 64 год) во вторник, петок, сабота и недела, времено се укинати автобуските линии (25, 25А и 25Б кон Средно Водно и туристичката линија „Сити тур“, а не работи ниту Жичарницата.

Во прилог се последните термини на поаѓање на автобусите од градско-приградските линии пред 22 часот:

Линија 2             20.55 ч од Автокоманда             21.05 ч од Сарај

Линија 2А          17.34 ч од Железара                    16.48 ч од Сарај

Линија 3             21.15 ч од Панорама                    20.30 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б          16.10 ч од Панорама                    15.10 ч од Кванташки пазар

Линија 4             20.20 ч од Хром                             21.00 ч од 11.Октомври

Линија 4А          16.25 ч од Усје                                17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5             21.14 ч од Н.Лисиче                     20.57 ч од Дексион

Линија 7             21.29 ч од Г.Лисиче                      21.15 ч од Карпош 3

Линија 8             20.50 ч од Влае                              20.50 ч од Љуботенски пат

Линија 9             21.30 ч од Клинички центар        21.30 ч од С.Север

Линија 12          20.40 ч од Шишево                       21.25 ч од Ск.саем

Линија 13           17 ч од К.Вода                                16.25 ч од Железара

Линија 15          21.00 ч од Н.Лисиче                     21.00 ч од Карпош 4

Линија 15А        16.12 ч од Н.Лисиче                     17.10 ч од Карпош 4

Линија 16          20.50 ч од Пржино                        21.25 ч од Железара

Линија 17           13.05 ч од Островска                   13.45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19           21 ч од Карпош 4                           21 ч од Ш.Оризари

Линија 20          21.29 ч од Тр.центар                    21.29 ч од Ш.Оризари

Линија 21          21.30 ч од Тр.центар                    20.50 ч од Бардовци

Линија 22          21.11 ч од Тр.центар                    21.02 ч од Лепенец

Линија 22А        20.47 ч од Кл.центар                    19.57 ч од Лепенец

Линија 23           21.00 ч од Ченто                            21.18 ч од Д.печат

Линија 24          21.22 ч од Припор                        21.22 ч од Тафталиџе 2

Линија 27          20.04 ч од Д.печат                        19.32 ч од Вардарска

Линија 35          16 ч од Н.Лисиче                           16.45 ч од С.Север

Линија 41          20.51 ч од Тр.центар                    21.12 ч од Драчево Типо

Линија 41А        17.50 ч од Кл.центар                    18.40 ч од с.Драчево

Линија 42           19.30 ч од Железара                    18.30 ч од с.Драчево

Линија 43           16.40 ч од Дом на печат              16 ч од Јужноморавски бригади

Линија 45           21.25 ч од Тр.центар                    21.25 ч од Ченто

Линија 50          21.10 ч од Хиподром                   20.32 ч од Кл.центар

Линија 57          20.50 ч од Радишани                   20.05 ч од Козле

Линија 59          20.50 ч од К.бара                          20.05 ч од Карпош

Линија 65В        21.08 ч од Тр.центар                    21.08 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В        17.35 ч од Тр.центар                    17 ч од Инџиково

Линија 73          16.20 ч од Скопски Саем            17 ч од Усје

Линија 11          21.10 ч од Тр.центар                   20.20 ч Рашче

Линија 11а        18 ч од Тр.центар                         19 ч Свиларе

Линија 18          20.05 ч од Тр.центар                    20.50 ч од Визбегово

Линија 31          19.30 ч од Тр.центар                    20.10 ч од Д.Лисиче

Линија 32           19.35 ч од Тр.центар                    18.50 ч од Љубин

Линија 33           15.05 ч од Дом на печат              14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47          20.20 ч од Тр.центар                    19.35 ч од Љубанци

Линија 47А        15.05 ч од Тр.центар                    15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51          20.30 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Студеничани

Линија 52          20.15 ч од Тр.центар                    21.15 ч од Ржаничино

Линија 53          20.30 ч од Тр.центар                    20.30 ч од Кат.бања

Линија 55          19.25 ч од Арачиново                  20.30 ч од Тр.центар

Линија 55а        15.30 ч од Тр.центар                    16.05 ч од Брњарци до Автокоманда

Линија 56          18.45 ч од Тр.центар                    19.45 ч од Бојане

Линија 58           16.40 ч од Тр.центар                    17.20 ч од Добри дол

Линија 58а        19.10 ч од Тр.центар                    18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б        20.20 ч од Тр.центар                    19.20 ч од Брзовец

Линија 60          20.15 ч од Тр.центар                    19.30 ч од Матка

Линија 61           21 ч од Тр.центар                          20 ч од Побожје

Линија 62          20.10 ч од Тр.центар                    19.20 ч од Огњанци

Линија 63           20.36 ч од Тр.центар                   20.50 ч од Мралино 21 ч од Ајватовци

Линија 65          20.25 ч од Тр.центар                    19.30 ч од Раштак

Линија 65а        19.48 ч од Тр.центар                    20.28 ч од Страчинци

Линија 65б        19.45 ч од Тр.центар                    20.35 ч од Црешево

Линија 66          20.10 ч од Тр.центар                    19.05 ч од Бучинци

Линија 67          20.45 ч од Тр.центар                    19.25 ч од Зелениково

Линија 68          19.50 ч од Тр.центар                    20.15 ч од Сушица

Линија 70          20.05 ч од Тр.центар                    20.50 ч од Батинци

Линија 71          21.10 ч од Тр.центар                    20.20 ч од Бањани

Линија 74          20 ч од Тр.центар                          19 ч од Количани

Линија 81          20 ч од Тр.центар                          21.00 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 118        18.40 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160        20.45 ч од Дексион                       20.55 ч од Љубин

Линија 164        21.20 ч од Волково                       21.30 ч од Кучково

Линија 165        21.05 ч од Виниче до Стајковци 21.20 ч од Стајковци до Брњарци

Линија 167        21 ч од Зелениково до Н.Село 21.10 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180        19.10 ч од Драчево                       17.40 ч од Цветово