Програмата за развој на ОН, УНДП, денеска потпиша меморандум со градоначалниците на општините Гостивар, Кавадарци, Куманово, Ресен и Струмица за учество во Програмата за грантови за поддршка на партнерство на општините со граѓанските здруженија.

Преку оваа програма ќе се финансираат приоритетни проекти за потребите на жителите на општините, со посебно внимание на ранливите и маргинализираните групи. Во следните две години УНДП во секоја од овие пет општини ќе додели 120.000 евра за грантови, а првите повици се очекува да бидат објавени во март 2018 година, со приоритет на проектите за  ранливите групи, проектите што промовираат родова еднаквост и човекови права, како и зајакнување на социјалната кохезија и заштита на природата.

Програмата предвидува и општините да учествуваат со свои пари во финансирањето на граѓанските здруженија. Проектот е финансиран од Европската Унија со 845.000 евра.