Вонредниот инспекциски надзор утврдил низа прекршувања на законите од страна на Центарот за социјални работи во случајот со малолетната девојка Р.И. од Заводот за згрижување на деца со вопитно – социјални проблеми и нарушено поведение „25 Мај“, информираат од Министерство за труд и социјална политика (МТСП).

Од таму додаваат дека се подготвуваат прекршочни и кривични пријави за одговорни и стручни лица. Покрај лоцирањето на одговорност во Центарот за социјална работа, МТСП врши и инспекциски увид во Заводот.

„Во периодот додека Р.И. била згрижена во згрижувачко семејство и во постапката за водење старателство врз малолетното лице, констатирано е дека старателите биле често менувани и притоа отсуствувале клучните елементи од старателската функција. При поставувањето на старател, Центарот не изготвувал наод и мислење на стручен работник, наод и мислење на стручен тим и лист за следење за работа со корисникот. Од извештајот на старателот кој непосредно ја вршел старателската должност, не може да се види неговата грижа за лицето ставено под старателство, а особено за неговото здравје, издржувањето и оспособувањето за самостоен живот, за негово воспитание и образование, како и за сѐ друго што е од значење за лицето ставено под старателство“, велат од МТСП.

Од таму додаваат дека Центарот во повеќе наврати давал согласност за видување и престој на малолетната Р.И. кај нејзините родители и покрај тоа што им било одземено вршењето на родителското право врз три малолетни деца, поради континуирано злоупотребување и занемарување на родителските должности.

„Документирано е дека за време на престојот кај родителите, таа била повторно присилувана и наведувана на питачење. По информациите добиени од Р.И. во октомври 2016 година дека во текот на летото имала полов однос со одредено лице, назначениот старател не повел постапка за утврдување на фактите, ниту пријавил до Министерството за внатрешни работи“, додаваат од МТСП.

По промената на координаторот на предметот во јули 2017 година, било утврдено дека тој ги преземал сите потребни мерки.

„До МВР се доставуваат редовни пријави, а кога се појавиле индиции дека Р.И. е можна жртва на трговија со луѓе, таа е привремено сместена во шелтер центар и со неа разговарале инспектори од Одделот за организиран криминал и жртви на трговија со луѓе. И покрај овие интервенции изостанала реакција од ОЈО“, се наведува во соопштението на МТСП.

Европскиот центар за правата на Ромите (ЕЦПР) го обелодени случајот со 13-годишното девојче, кое минатата недела било подложено на абортус, а забременило по сексуално злоставување како штитеничка на Домот за деца „25 Мај“.

Директорот на Заводот за згрижување на деца со воспитно – социјални проблеми и нарушено поведение „25 мај“, Стевчо Соколовски, на 19 февруари поднесе оставка од морални причини.