Водата за пиење во туристичкиот центар Попова Шапка е безбедна и исправна за користење, покажале последните испитувања на Центарот за јавно здравје Тетово.

– По преземените мерки на Јавното комунално претпријатите „Тетово“, кое изминатиот период изврши хиперхлорирање и дезинфекција на двата резервоари на Попова Шапка, водата за пиење може да се користи – изјави д-р Ратко Давидовски специјалист по хигиена и здравствена екологија од Центарот за јавнот здравје Тетово.

Минатиот месец дојде до микробиолошкото загадување на водата за пиење на Попова Шапка. Загадувањето беше резултат на неодржувањето на резервоарите за водата за пиење.