Извештај за состојбите на светското население – 2014 на тема „Инвестирање во млади“ во целиот свет

Во изминатиот период, Фондот за население на Обединети нации (УНФПА) организираше низа работилници, за младите од Македонија да ги споделат своите идеи и визии за тоа во каква Македонија и во каков свет сакаат да живеат до 2030 година. Гласот на младите од Гевгелија, Штип, Охрид и од Скопје вчера беше пренесен во живо до повеќе од 20 земји во рамките на промотивните активности поврзани со објавата на Извештајот за состојбите на светското население – 2014.

Министерот за труд и социјална политика, Диме Спасов, го поздрави ентузијазмот на младите за промени на општеството во кое живеат.

– Верувам дека е навистина значајно што младите имаат желба и активно партиципираат во давањето сугестии за подобрување на иднината, која токму тие ќе треба да продолжат да ја градат. Фокусот на младите е од големо значење, а давањето шанса токму тие да дадат издржани предлози за подобрување на состојбите, говори дека Македонија има млади луѓе кои еден ден активно ќе се вклучат во изградбата на подобар свет за живеење, според нивните желби и идеи – изјави министерот Спасов.