Студентите во октомври треба да ги продолжат стипендиите

Рокот за продолжување на стипендиите е од 1 до 30 октомври

Фото: Image by Michal Jarmoluk from Pixabay

Корисниците на правото на студентска стипендија остварено во некоја од изминатите академски години, а кои ги исполнуваат договорните услови за продолжување на истото, од понеделник можат да ги достават документите до Министерството за образование и наука (МОН), соопштија од ова министерство.

Рокот за продолжување на стипендиите е од 1 до 30 октомври. Корисникот на стипендија треба да достави потврда за запишан нареден семестар, односно година на студирање и уверение или потврда за предвидени и положени испити со успех од претходните години, но и индекс како докази дека има положено 80 или 90 отсто од предвидените испити, зависно од типот на стипендијата. Со овие документи треба да се докаже и дека студентот го одржал просечниот успех на студирањето, согласно договорот за стипендија.

Документите се доставуваат електронски со прикачување на соодветната документација на „е-услуги“ на МОН.

Министерството за образование информираше дека за каква било информација или прашање, студентите може да се обратат на електронската пошта [email protected].