Во текст објавен на порталот „Видовдан“, инаку посветен на српската национална идеја, извесен „свештеник Угрин Поповиќ“ под наслов што е под чест да се цитира, пишувајќи за законот за вероисповеста во Црна Гора и протестите што се одржуваат во таа земја, но и некои други протести во Белград, изнесува националшовинистички ставови кон Македонците, но и навреди кон други националности – Ромите.

„Во наше време настанаа Македонците, Бошњаците, Ромите… во многу краток рок“. Така почнува текстот на Поповиќ полн со говор на омраза на повеќе нивоа и во кој свештеникот, смета дека Македонците „се нова измислица“.

Ваквото тврдење не е никаква новост кога станува збор за српскиот јавен простор, каде многупати се слушало дека Македонците се всушност Срби, кои со политичка одлука потоа биле „произведени“ во Македонци. Историјата и историографијата таа теза ја демаскираат како невистина.

Автентичноста на денешните Македонци низ историјата е одлично обработена во книгата „Македонскиот јазол“ на поранешниот амбасадор на Германија во Македонија, Ханс Лотар Штепан; со македонската самосвест добро биле запознати и руските конзули; а увереност во автохтона национална идеја на Македонците имаат и светски историчари кои темата издашно ја проучувале – на пример, Том Галагер во неговото дело „Outcast Europe: The Balkans, 1789-1989 From the Ottomans to Milošević“ (страница 63 и на други места).