Deputetët e Kuvendit këtë vit pothuajse çdo dit kanë miratuar nga një ligj dhe ashtu në vitin 2014  u miratuan gjithësie 345 dhe janë mbajtur 35 seanca.

Në mandatin, i cili filloi më 10 maj, deputetët kanë mbajtur 29 seanca. Gjithsej janë miratuar 164 ligje, prej të cilëve 95 me procedurë të rregullt, kurse 57 me procedurë të përshpejtua dhe 12 për ratifikimin  e marrëveshjeve.

Seanca e cila ka zgjatur më së paku është seanca kuvendare e 13 e cila ka zgjatur vetëm 15 minuta!