Пратениците во Собранието оваа година речиси секој ден усвојувале по еден закон, па во 2014 година биле донесени вкупно 345 закони, а се одржале 35 седници.

Во новиот мандат, кој почна на 10 мај, пратениците одржале 29 седници. Вкупно се донесени 164 закони, од кои 95 по редовна, 57 по скратена постапка и 12 закони за ратификација на договори.

Најкратко траела 13. седница, вкупно 15 минути.