Sot në mëngjes në Shkup, Manastir, Kërçovë, Tetovë dhe Veles thithet helm

Në orën 10 të mëngjesit, ndotja e ajrit në Shkup, Manastir, Kërçovë, Tetovë dhe Veles është në nivel shumë të lartë. Në Shkup niveli i grimcave kancerogjene PM 10 është 155 mikrogramë për kub/ metër, që është për më shumë se tre herë nga 50 mikrogramët e lejuar.

Nivel i lartë i grimcave PM 10 përveç në komunat e Shkupit, Qendër, Lisiçë dhe Gazi Babë, vërehet edhe në stacionet matëse Manastir -2, Kërçovë, Tetovë dhe Veles. Instrumenti për matjen e këtyre grimcave në komunën Karposh edhe më tej është jashtë përdorimit. Në stacionin matës Rektorat, Manastir-1, Koçani dhe Kavadar ka nivel të lartë të grimcave PM 10 ndërsa më Miladinovcë nivel të mesëm. Në Lisiçë vërehet nivel i lartë i dyoksid karbonit në ajër ndërsa në Qendër dhe Karposh nivel i lartë i grimcave PM 2, 5.

Njëjtë sikur para disa ditëve, niveli më i lartë i ndotjes është regjistruar në orët e vona të mbrëmjes, kur në orën 22 stacioni matës në Lisiçë ka treguar përqendrim të grimcave PM 10 prej thuajse 700 mikrogamëve për metër/kub, që është për 14 herë më shumë se niveli i lejuar.

Në raste të tejkalimin e pragut të 50 mikrogrameve për një metër kub të grimcave të PM10 në vazhdimësi të pesë ditëve , Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinorë, rekomandojnë përdorim të transportit urban publik, më shumë njerëz të udhëtojnë në një automjet, për ngrohjen e hapësirave mos përdoren mjete sintetike dhe të përdoret si duhen stufat me dru.
Zakonisht, përqendrimi i grimcave PM 10 arrin nivelin maksimal në orët e natës edhe atë nga ora 22 deri në orën 1 pas mesnate.