Në orën 18, të gjithë njësitë matëse nëpër Maqedoni pasqyrojnë nivel shumë të lartë të ndotjes së ajrit. Në Shkup sasia e grimcave të PM10 është 257 mikrogram për një metër kub, që është pesë herë më shumë se 50 mikrogram.

Përqendrimi më i madh i këtyre grimcave ka në komunat e Shkupit, Qendër, Lisiçe, Gazi Babë dhe njësinë matëse Rektorat. Në faqen për matjen e cilësisë së ajrit thuhet në kumtesën se instrumenti i matjes së grimcave të PM10 e vendosur në Karposh është ç’kyçur për shkak të problemeve teknike, dhe do të jetë në funksion pas evitimit të defektit.
Niveli i lartë i ndotjes së ajrit është edhe në Miladinovcë, Kërçovë, Tetovë, Veles, Koçan dhe Kavadar ku niveli i grimcave PM10 është mbi nivelin e luajtur. Në Qendër dhe Karposh është shënuar nivel shumë i lartë i grimcave PM2,5, kurse në Lisiçe niveli më i lartë është i monoksid karboni.

Në raste të tejkalimin e pragut të 50 mikrogrameve për një metër kub të grimcave të PM10 në vazhdimësi të pesë ditëve , Ministria e Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapësinorë, rekomandojnë përdorim të transportit urban publik, më shumë njerëz të udhëtojnë në një automjet, për ngrohjen e hapësirave mos përdoren mjete sintetike dhe të përdoret si duhen stufat me dru.
Zakonisht, përqendrimi i grimcave PM 10 arrin nivelin maksimal në orët e natës edhe atë nga ora 22 deri në orën 1 pas mesnate.