Më shumë se 10.000 refugjatë në pasiguri presin në kampin në Idomeni që të lëshohen nga Greqia në Maqedoni. Shifra për çdo ditë vetëm rritet për 1000 deri 2000. Porti i mbyllur nga ana e Maqedonisë nuk i dekurajon refugjatët, të cilët në numra enorm çdo ditë arrijnë nëpër ishujt grek e prej aty largohen në Athinë dhe më pas në Idomeni.

Kushtet në kampin e refugjatët çdo ditë bëhen kaotike. Numri i shtuar i njerëzve ul rezervat e ushqimit dhe ilaçeve. Në radhë prej disa kilometrash refugjatët çdo ditë presin para stendave për ushqim, për sandviçin e tyre të ditës. Një numër i tyre kanë filluar të trokasin në dyert e popullatës lokale në Idomeni për pak ushqim dhe dru për ngrohje.

I tërë kampi është përplot tenda të vogla, familje, fëmijë të vegjël, më të moshuar dhe më të rinj që me padurim shikojnë kah ana maqedonase e gardhit, duke shpresuar se do të ndryshojnë kushtet dhe do të mund të vazhdojnë rrugën e tyre kah shtetet më të pasura.