KE dërgoi apel deri të gjithë emigrantët që të transferohen në kampet tjera në Greqi.

“KE do të vazhdoj të dërgoj apel se njerëzit në Idomeni duhet të ridestinohen dhe kujdesen në qendrat e pranimit në Greqi dhe nuk duhet të bëjnë tentime të rrezikshme. OJQ-të duhet t’ju sigurojnë të dhëna të sakta që të evitohen incidentet e mëtutjeshme” deklaroi zëdhënësja e KE-së, Mina Andreeva.