Прометот во индустријата во јануари 2016 година, во однос на истиот месец лани, е зголемен за 6,9 отсто, објави Државниот завод за статистика.

Прометот во индустријата остварен на домашниот пазар во јануари 2016 година, во однос на јануари 2015 година, бележи опаѓање од 1,1 отсто, а прометот остварен на странски пазари бележи пораст од 8,6 отсто.

Гледано по сектори, прометот во индустријата во секторот рударство и вадење камен во јануари 2016 година, во однос на истиот период лани, бележи опаѓање од 25 отсто, а во секторот преработувачка индустрија бележи пораст од 8,4 отсто.