Народна банка го објави изгледот на кованата пара за колекционерски цели „Мајка Тереза“, која ја пушти во оптек на 11 август по повод прогласувањето на Мајка Тереза за светица.

Цената на кованата пара „Мајка Тереза“ изнесува 3.500 денари.

Кованите пари за колекционерски цели издадени од Народната банка се законско средство за плаќање во Македонија.