МЖСПП: Во Битола вонредни мерки поради загадениот воздух

Фото: Арбнора Мемети

Министерството за животна средина и просторно планирање (МЖСПП), според прописите со кои е одредено при загадување со ПМ10 честички, поточно при надминување на вредноста од 163 mg/m3 во текот на два последователни денови и добиената временска прогноза, соопшти дека вакво надминување е констатирано на мерното место Битола 2.

Поради тоа, во Битола стапуваат на сила краткорочните препораки и мерки во случај на надминат праг на алармирање, соопшти МЖСПП.