Здружението за екологија и унапредување на културата и спортот „Тритон“ од Ростуше, во соработка со НВО „Инфоцентарот“, ги мапираше дивите депонии во Долнореканскиот крај, се со цел, за да се обелодени и актуелизира сериозноста на повеќедеценискиот проблем со дивите депонии во Националниот парк Маврово. Со помош на локалното население од 11 села (Ростуше, Велебрдо, Битуше, Требиште, Видуше, Жировница, Врбјане, Јанче, Аџиевци, Присојница и Скудриње) лоцирани се и снимени со дрон дури 42 депонии.

„Идејата на целата акција е да се поттикнат властите на локално и национално ниво, надлежните институции и граѓаните, да најдат ефикасно системско решение за чистење на дивите депонии, а потоа напорите да се насочат кон превенција од создавање други диви депонии“, истакнуваат активистите на „Тритон“.

Тие очекуваат поддршка од граѓаните во чистењето на дивите депонии, но очекуваат и да ги сменат старите навики и да прифатат нови решенија со кои ќе се заштитат природните убавини на националниот парк.

Снимениот видео материјал им бил презентиран на претставници од општините Маврово и Ростуше, месните заедници, Националниот парк и од Јавното комунално претпријатие „Маврово“.

„На средбата беа разгледани неколку предлози за решавање на проблемот со дивите депонии: засилено теренско присуство на комуналните редари, назначување инспектори, зголемување на казните за фрлен отпад, формирање на тело за надзор врз работата на комуналните редари, како и врз одделението за урбанизам и комунални дејности во општината“, информираат од НВО „Инфоцентар“.

За да се поттикне менувањето на навиките за фрлање отпад кај локалното население и за подигање на свеста за потребата од заштита на животната средина, во рамки на акцијата беа донирани и 40 канти за отпадоци, кои ќе бидат поставени во 10 населени места во Долнореканскиот крај.

Акцијата за мапирање на дивите депонии е реализирана во рамки на проектот „Активни граѓани за партиципативна локална демократија“, кој го спроведува НВО „Инфоцентарот“ со финансиска поддршка од Меѓународниот центар „Улоф Палме“.