Фото: Бојан Блажевски

ЈСП-Скопје информира дека од денеска, вторник, 6.04.2021 година, до вторник, 20.04.2021 година, јавниот автобуски превоз во Скопје ќе сообраќа до 20 часот, а билетарниците и центрите за персонализација на ЈСП ќе работат до 18.30 часот.

„Режимот на јавниот превоз е согласно последната одлука на Влада на РСМ за забрана на движење на населението во период од 20 до 5 часот, почнувајќи од денеска“, информираат од ЈСП.

Во прилог се последните термини на поаѓање на автобусите од градско-приградските линии во периодот пред 20 часот:

ГРАДСКИ  ЛИНИИ

Линија 2             19.15 ч од Автокоманда             19.25 ч од Сарај

Линија 2А          17.34 ч од Железара                    16.48 ч од Сарај

Линија 3             19 ч од Панорама                         19 ч Сала Ј.Сандански

Линија 3Б          16.10 ч од Панорама                    15.10 ч од Кванташки пазар

Линија 4             19 ч од Хром                                   18.20 ч од 11 Октомври

Линија 4А          16.25 ч од Усје                                17.15 ч од Тафталиџе 1

Линија 5             19.30 ч од Н.Лисиче                     19.13 ч од Дексион

Линија 7             19.14 ч од Г.Лисиче                      19.27 ч од Карпош 3

Линија 8             19.20 ч од Влае                              18.55 ч од Љуботенски пат

Линија 9             19.30 ч од Кл.центар                   19.30 ч од С.Север

Линија 12          19.10 ч од Шишево                       19.10 ч од Ск.саем

Линија 13           17 ч од К.Вода                                16.25 ч од Железара

Линија 15          19.22 ч од Н.Лисиче                     19.22 ч од Карпош 4

Линија 15А        16.12 ч од Н.Лисиче                     17.10 ч од Карпош 4

Линија 16          19.31 ч од Пржино                        19.06 ч од Железара

Линија 17           13.05 ч од Островска                   13.45 ч од Музеј на современа уметност

Линија 19          19.20 ч од Карпош 4                     19 ч од Ш.Оризари

Линија 20          19.29 ч од Тр.центар                    19.29 ч од Ш.Оризари

Линија 21          18.20 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Бардовци

Линија 22          19.07 ч од Тр.центар                    18.56 ч од Лепенец

Линија 22А        19.02 ч од Кл.центар                    18.12 ч од Лепенец

Линија 23           19.14 ч од Ченто                            19.14 ч од Д.печат

Линија 24          19.44 ч од Припор                        19.30 ч од Тафталиџе 2

Линија 27          18.58 ч од Д.печат                        19.32 ч од Вардарска

Линија 35          16 ч од Н.Лисиче                           16.45 ч од С.Север

Линија 41          19.35 ч од Тр.центар                    19.27 ч од Драчево Типо

Линија 41А        17.50 ч од Кл.центар                    18.40 ч од с.Драчево

Линија 42           19.30 ч од Железара                    18.30 ч од с.Драчево

Линија 43           16.40 ч од Дом на печат              16 ч од Јужноморавски бригади

Линија 45           19.13 ч од Тр.центар                    19.13 ч од Ченто

Линија 50          19.35 ч од Хиподром                   19.36 ч од Кл.центар

Линија 57          19.33 ч од Радишани                   19.15 ч од Козле

Линија 59          19.05 ч од К.бара                          18.15 ч од Карпош

Линија 65В        19.28 ч од Тр.центар                    19.28 ч Стајковци, Бр.пат

Линија 65В        17.35 ч од Тр.центар                    17 ч од Инџиково

Линија 73          16.20 ч од Скопски Саем            17 ч од Усје

 

ПРИГРАДСКИ ЛИНИИ

Линија 11          19.20 ч од Тр.центар                   18.20 ч Рашче

Линија 11а        18 ч од Тр.центар                         19 ч Свиларе

Линија 18          19.15 ч од Тр.центар                    18.40 ч од Визбегово

Линија 31          18.05 ч од Тр.центар                    18.45 ч од Д.Лисиче

Линија 32           18.05 ч од Тр.центар                    18.50 ч од Љубин

Линија 33           15.05 ч од Дом на печат              14.20 ч од Чатал – Д.Лисиче

Линија 47          18.50 ч од Тр.центар                    18 ч од Љубанци

Линија 47А        15.05 ч од Тр.центар                    15.45 ч од Љуботен до Бутел

Линија 51          18.20 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Студеничани

Линија 52          19.15 ч од Тр.центар                    19.15 ч од Ржаничино

Линија 53          18 ч од Тр.центар                          18.10 ч од Кат.бања

Линија 54           17 ч од Тр.центар                          17.20 ч од К.Идризово

Линија 55          18.45 ч од Тр.центар                    18 ч од Арачиново

Линија 55а        15.30 ч од Тр.центар                    16.05 ч од Брњарци до Автокоманда

Линија 56          18.50 ч од Тр.центар                    17.45 ч од Бојане

Линија 58           16.40 ч од Тр.центар                    17.20 ч од Добри дол

Линија 58а        17.10 ч од Тр.центар                    18.10 ч од Св.Петка

Линија 58б        18.25 ч од Тр.центар                    17.30 ч од Брзовец

Линија 60          18.45 ч од Тр.центар                    18 ч од Матка

Линија 61          19.10 ч од Тр.центар                    18.10 ч од Побожје

Линија 62          18.35 ч од Тр.центар                    17.40 ч од Огњанци

Линија 63           18.56 ч од Тр.центар                   19.10 ч од Мралино

Линија 63а        18.40 ч од Тр.центар                    19.30 ч од Ајватовци до Автокоманда

Линија 64а        16.20 ч од Тр.центар                    17.10 ч од Никиштани до Ѓ.Петров

Линија 65          18.30 ч од Тр.центар                    17.30 ч од Раштак

Линија 65а        16.52 ч од Тр.центар                    17.32 ч од Страчинци

Линија 65б        18.20 ч од Тр.центар                    19 ч од Смилковци

Линија 66          18 ч од Тр.центар                          19.05 ч од Бучинци

Линија 67          19.20 ч од Тр.центар                    18.50 ч од Зелениково

Линија 68          17.20 ч од Тр.центар                    18.40 ч од Сушица

Линија 70          18.45 ч од Тр.центар                    19.25 ч од Батинци

Линија 71          19.30 ч од Тр.центар                    18.40 ч од Бањани

Линија 74          16.30 ч од Тр.центар                    15.30 ч од Количани

Линија 81          18.30 ч од Тр.центар до Горњани 17.20 ч од Блаце до Ш.Оризари

Линија 118        18.40 ч од Тр.центар                    19.10 ч од Визбегово инд. зона

Линија 160        18.10 ч од Дексион                       18.55 ч од Матка

Линија 164        19.20 ч од Волково                       19.30 ч од Кучково

Линија 165        19.25 ч од Стајковци                    19.30 ч од Виниче

Линија 167        18.15 ч од Зелениково до Н.Село 18.30 ч од Н.Село до Зелениково

Линија 180        19.10 ч од Драчево                       17.40 ч од Цветово