Свети Климент Охридски, свети Наум Охридски, Григор Прличев се дел од имињата на македонски историски личности што, како бугарски топоними, се одобрени од бугарската Комисија за антарктички називи и од претседателот на Република Бугарија, Плевнелиев.

– Сето тоа, без да се проверат историските факти, се меѓународно прифатени стандарди за еднозначно идентификување на географски објекти на Антарктикот – пишува порталот „Охрид прес“.

Меѓу 1.300 бугарски топоними, голем број се присвоени имиња на македонски историски личности.

На Антарктикот веќе се именувани локациите: ледените врвови Св. Климент Охридски и Св. Наум, остров Браќа Миладинови, Прличев срт, возвишение Цар Самоил, како и имињата на други познати личности од македонската историја, како Гоце Делчев, Дамјан Груев, Дедо Иљо Малешевски и други.

Во согласност со утврдената меѓународна практика, нови имиња се даваат само од држави вклучени активно во научното истражување на јужната поларна област.

За одржување на единствен меѓународен регистар на имињата на Антарктикот, каде се вклучени и бугарските топоними, одговара Научниот комитет за антарктички истражувања со седиште во Кембриџ, Велика Британија.

Бугарија е една од не многу земји во светот што организираат сопствени мисии и експедиции за истражување на Антарктикот.