„Британски совет“ организира конкурс за млади новинари што ќе покриваат младински прашања

Проектот „Медиуми за сите“ (Media for All) на Британскиот совет (British Council) организира конкурс „Young Journalists Competition“ за млади новинари и тимови од новинари што работат на прашања и теми што ги засегаат младите, во чии рамки ќе се овозможи поддршка за изработка на новинарски содржини.

Избраните кандидати ќе добијат финансиска поддршка, менторство и професионално водство во текот на осум седмици. Конкурсот е отворен за кандидати од Западен Балкан (Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија, Србија и Црна Гора.

Во текот на 8 седмици, успешните кандидати, односно тимови од по тројца новинари, со ментори ќе работат на својата приказна, а ќе добијат менторско водство и финансирање.

Темите на кои ќе треба да се создадат новинарските производи се: вработување на младите, родова еднаквост и родово-засновани проблеми, миграции, животна средина, последици од пандемијата кај младите, локални политики и младите, како и младински активизам.

За програмата може да конкурираат новинари на возраст од 21 до 30 години од Западен Балкан, со добри познавања на англиски јазик.

Рокот за пријавување е 17 часот на 12 септември, а сите услови може да се видат тука.